Kom roeien bij SPORT GENT !

Aspirant recreatieroeiers kunnen vanaf maart starten op zaterdag- en zondagochtend te 10u na afspraak via info@krsg.be.

Kostprijs bedraagt 60 €; hiervoor krijg je gedurende 2 maanden in het weekend roeiles.

Na afloop kan je volwaardig lid worden en  een bekwaamheidsproef afleggen waarna je tijdens de trainingsuren zelfstandig kan roeien op de Watersportbaan.  Deze proef bestaat uit volgende onderdelen :

- correct in- en uitstappen

- voor- en achterwaarts aanmeren

- een aantal slagen kunnen roeien en de boot in evenwicht houden

- 360° draaien over bakboord en stuurboord

- 100m rechtdoor kunnen roeien

- roeicommando's kennen

- voldoende kennis bezitten over de onderdelen van een roeiboot

- de noodzakelijke vaarreglementen kennen

 

Algemene info via :

Onderdelen Roeiboot
Word – 126,5 KB 16 downloads