Lid worden van de Koninklijke Roeivereniging Sport Gent

Niet enkel actieve roeiers zijn lid van KRSG. Iedereen die, op welke wijze ook, de roeivereniging wil steunen kan lid worden. Trouwens, vele competitieroeiers die stoppen blijven lid en sommigen blijven ons jarenlang trouw. We hebben meer dan 115 leden die meer dan 25 jaar lid zijn en meer dan 20 leden die meer dan 50 jaar lid zijn.

Ben je een regelmatige bezoeker van ons lokaal, dan verwachten we dat je sympathisant wordt. Het lidgeld bedraagt 20 euro. Je hebt geen stemrecht op de algemene vergadering, maar je wordt wel uitgenodigd op alle evenementen en je ontvangt al onze berichten en publicaties, inbegrepen het Jaarboek.

Wil je af en toe meehelpen, dan wordt je steunend lid. Het lidgeld bedraagt 40 euro. Als je effectief meehelpt, ben je daarmee verzekerd voor eventuele schadegevallen (als aansprakelijke én als slachtoffer). Als volwaardig lid heb je stemrecht op de algemene vergadering vanaf het jaar dat je 18 wordt.

Werkende leden zijn steunende leden die zich verder willen engageren. Zij kunnen verkozen worden tot bestuurder. Het lidgeld bedraagt dan 60 euro. Betaal je 150 euro of meer, dan ben je beschermend lid.

Als roeiend lid zijn er drie mogelijkheden.

Tot en met het jaar dat je 14 wordt, ben je jeugdroeier en betaal je 210 euro per jaar. Vanaf het jaar dat je 15 wordt, ben je ofwel competitief roeier ofwel recreatief roeier. In beide gevallen is het lidgeld 230 euro. Naast wat geldt voor steunende leden, is daar inbegrepen de kosten van de specifieke verzekering en de licentie (aansluiting bij de Vlaamse Roeiliga) en het gebruik van de roeiboten en ander materiaal, uiteraard onder toezicht van de coaches. Vanaf het jaar dat je 18 wordt, heb je als roeier statutair de zelfde rechten als een werkend lid. Ieder nieuw roeiend lid kan eerst gedurende maximum twee maanden aspirant zijn Daarvoor wordt 80 euro betaald. Wordt hij nadien roeiend lid dan wordt de 80 euro in mindering gebracht.

Het lidgeld van eenieder geldt per kalenderjaar. Bij aansluiting vanaf 1 december, geldt voor niet-roeiende leden het lidgeld tot het einde van het daaropvolgend jaar. Roeiende leden die aansluiten na 1 november zijn eerst aspirant.

Voor roeiende leden zijn er twee mogelijkheden tot vermindering:
1° vanaf het tweede roeiend lid van hetzelfde gezin heb je 10 % korting vanaf het 2de lidgeld
2° bij aansluiting na 1 juli betaal je 140 euro als jeugdroeier en 160 euro als competitief of recreatief roeier.


Samenvattend bedragen de lidgelden voor roeiers voor 2024 :af € 150

Roeier / Recreatieroeier € 220 ($) (#) 

Aspirant betaalt € 80 (2 maanden geldig, nadien een opleg te betalen)  

Opleg na ‘proefperiode’: aanvang proefperiode tussen 1 jan en 30 jun: € 160 (6/7) - € 140 (8) 

aanvang proefperiode tussen 1 jul en 31 okt: € 80 (6/7) - € 60 (8) 

($) vanaf 2de roeiend lid van hetzelfde gezin = -10% vanaf het 2de lidgeld 

(#) van 1 jul t.e.m. 31 okt :  cat. 6 & 7 = € 150 cat. 8 = € 130

van 1 nov t.e.m. 31 dec : cat. 6, 7 & 8   ENKEL ASPIRANT 

 

Lidgelden kunnen betaald worden op onze rekening BE08 0682 0620 1213

 

 

Wens je lid te worden ?  vul dan onderstaand formulier in en druk op "verzenden"

(Bij je eerste bezoek zal gevraagd worden om het officieel aansluitingsformulier te ondertekenen)