Het intern reglement werd goedgekeurd door het Bestuursorgaan in zitting van 04.01.2024.

Bijlagen:

Ledencategorieën

Aansluitingsbriefje

Interne gedragsregels roeiers