26ste “ESTAFETTE DER WATERSPORTERS”

PARCOURS

 

Voor de 26ste maal hebben wij het genoegen je uit te nodigen voor de loopestafette voor watersportverenigingen rond de Watersportbaan.

Na een onderbreking van 33 jaar werd de loopestafette der watersporters in 2007 opnieuw georganiseerd. De voorbije jaren resulteerde dit in een sportieve namiddag met een bijzonder aangename en gezellige sfeer tussen watersporters.

Wij kijken ernaar uit uw verenging dit jaar te mogen ontvangen aan de Watersportbaan.

 

Datum:           ZATERDAG 23 DECEMBER 2023

                        Meeting “kapiteins” van elke ploeg om 14u30.

                        Start om 15u00.

Prijsuitreiking omstreeks 16u30.

 

Plaats:            Rond de Watersportbaan “Georges Nachez” te Gent.

                        Vertrek en aankomst: KRSG, Kanodreef 1, 9000 Gent.

 

Deelname:     Alle roeiers en roeisters ingeschreven bij een Belgische roeivereniging (KBR) die ten minste 10 jaar oud zijn en in het bezit van een                                      roeivergunning.

                        Alle leden ingeschreven bij een Gentse watersportvereniging die in het bezit zijn van een geldige watersportvergunning.

                        De inschrijving gebeurt onder de naam van de vereniging.

 

Afstand:          Ongeveer 4.900m, verdeeld in volgende afstanden: 450m + 350m + 350m + 500m + 1000m + 250m + 500m + 1000m + 500m.

                        Een plan van de omloop vindt u in bijlage.

                        Iedere deelnemer mag niet minder dan de afstand lopen waarvoor hij werd ingeschreven.

 

Ploegen:         Per vereniging mogen meerdere ploegen worden ingeschreven, die maximaal 9 (negen) verschillende leden moeten tellen.

                        Er wordt een klassement opgemaakt per leeftijdscategorie:

  1. 14 jaar of jonger in 2023 (geboortejaar 2009 en later);
  2. 15 tot 18 jaar in 2023 (geboortejaar 2008 – 2005);
  3. Ouder dan 18 in 2023 (geboortejaar 2004 en vroeger).

Indien voldoende homogene dames- en/of herenploegen ingeschreven zijn, beslissen de inrichters na het sluiten van de inschrijvingen over de bijkomende opdeling in dames- en/of herencategorieën.

Ploegwijzigingen zijn mogelijk tot 1uur voor de start (14u).

 

Kledij:                De “clubuitrusting” (roeipak) moet zichtbaar gedragen worden. Elke loper draagt het zijn of haar toegekend nummer zichtbaar op de borst.

 

Praktisch:         - Er wordt 1 start gegeven om 15u.

                          - De deelnemers begeven zich op eigen kracht en initiatief tijdig naar de startpunten (zie schema in bijlage). Aan elk startpunt bevindt                                zich een marchal van de organiserende vereniging. De deelnemers melden zich ten laatste 5 minuten voor de start (14u55) bij hun                                    marchal aan. De deelnemers begeven zich na het lopen van de afstand op eigen kracht en initiatief terug naar KRSG.

                          - Kledij: kledij gebruikt voor opwarming kan aan de marchal overhandigd worden. De marchal brengt deze kledij naar het eindpunt van                             de gelopen afstand.

                          - In de mate van het mogelijke moet op de looppiste of stoep worden gelopen. Er wordt in geen geval op de openbare weg gelopen                                    (uitgezonderd kruisen van de weg).

                          - Aan de wisselpunten is wisselen vanuit stilstand of met inloopzone toegestaan. De estafettewissel moet wel gebeuren voor het                                        startpunt van de volgende afstand! Dit wil zeggen dat een loper niet verder dan het startpunt van de volgende afstand mag doorgeven.                            De loper van de volgende afstand mag dus de inloopzone vrij kiezen voor het startpunt. Indien een wissel voorbij het startpunt gebeurt,                            dienen beide lopers terug te keren tot voor het startpunt om de wissel daar opnieuw uit te voeren.

 

Allerlei:           De verplaatsing gebeurt op eigen kosten en risico.

                        Er wordt een prijs voorzien voor de leden van de winnende ploegen.

                        Bijkomende informatie: www.krsg.be

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier ingevuld terug te bezorgen per e-mail (regatta@krsg.be)