Roeien bij Sport Gent staat voor:

Ethisch en Verantwoord sporten in een veilige omgeving

Het is onze verantwoordelijkheid als sportvereniging om te waken over de bescherming van onze leden.

Binnen het kader van “Ethisch Verantwoord Sporten” (EVS) vinden wij het als vereniging belangrijk om bewust een ethisch sportklimaat na te streven. We hebben het dan over fair play, sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie), maar voornamelijk specifiek over de individuele of persoonlijke integriteit.

Nog te veel incidenten van grensoverschrijdend gedrag worden niet tijdig opgemerkt en aangekaart

 

Waar kan je terecht bij het vaststellen van grensoverschrijdend gedrag?

Heb je iets gezien of meegemaakt? Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage.?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn en weet je niet hoe je hiermee omgaat?

Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag kan je in vertrouwen terecht bij:

Uw aanspreekpunt binnen de vereniging. Dit zijn de API’s (aanspreekpunt integriteit).

Een aanspreekpunt integriteit is een laagdrempelig onafhankelijk aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor zowel sporters, hun ouders, begeleiders of betrokkenen bij wie zij terecht kunnen als er sprake is van integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

 

Wat doet de Club-API?

Wij treden op als vertrouwenspersoon en zorgen voor de eerste opvang van slachtoffers of komen tussen bij conflictsituaties

Wij treden onpartijdig & discreet op

Wij maken tijd om naar jouw verhaal te luisteren en kunnen je reeds een eerste advies geven bij mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Wij adviseren en ondersteunen het bestuursorgaan van de vereniging om oplossingsgerichte acties te ondernemen wanneer er signalen van problematisch gedrag opduiken en de integriteit van iedere sporter, coach, ouder of clubmedewerker in het gedrang brengen.

Wij kunnen steeds beroep doen op een hulpverleningsvangnet waarbij ook raakpunten buiten de club worden gezocht om het slachtoffer te helpen.

 

 

 

Wat zijn/doen wij NIET:

Wij zijn geen hulpverlener

Wij spelen geen onderzoeksrechter

Wij spreken geen straffen uit

 

Bij wie kan u terecht? Uw eerste aanspreekpunt binnen de vereniging zijn de Sport Gent API’s

Stevens Gwenda (ondervoorzitter):
gwenda.stevens@rowing.be
0497734978

Marc De Smet (ondervoozitter):
marc.a.desmet@telenet.be
0486145880

 

 

Bijkomende nuttige contactpersonen (API’s) binnen de Vlaamse Roeiliga

Celine Pieters:
celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
+32 474 62 72 26

Arno Volckaert
arno.volckaert@vlaamse-roeiliga.be
+32 497 70 21 46

 

 

Hieronder de gegevens van organisaties waar je eveneens terecht kan voor hulp of advies

Neem contact op met de Hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, mailen of chatten

Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel. Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken, chatten, mailen of je vraag op het forum stellen

Voor Kinderen en jongeren is er ook de chatmogeliijkheid www.nupraatikerover.be. Je kan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- woensdag en donderdagavond.

Contacteer het Centrum Ethiek in deSport  https://www.ethischsporten.be via de caseondersteuner Simon De Vriendt op simon@ethischsporten.be of 0468/02 67 85

 

 

Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht biwww.tele-onthaal.be op het nummer 106, 24 uur op 24 uur of via chat.

 

 

Centrum Ethiek in de Sport: https://www.gezinssportvlaanderen.be/ethisch-verantwoord-sporten