De Belgische roeiclubs

De Belgische roeiclubs

Ofschoon het aantal roeiverenigingen in België uiterst klein is (thans amper 27, waarvan sommige enkel een papieren bestaan leiden) is het niet eenvoudig een lijst op te stellen van alle roeiverenigingen die ooit bestaan hebben, gelet op de vele naamsveranderingen, fusies, afsplitsingen en herstichtingen. Dank zij ons rijk verenigingsarchief konden we, na veel gepuzzel, deze lijst opstellen.

Eerst een beetje uitleg.

De nog bestaande verenigingen zijn vermeld met hun actuele naam, de ontbonden met de meest gekende naam.

Volgende afkortingen worden gebruikt:

 • K = Koninklijke
 • KR = Koninklijke Roeivereniging
 • R = Royal
 • SR = Sociéte Royale

Gemakshalve wordt de plaatsnaam steeds in het Nederlands vermeld. Als de plaatsnaam geen deel uitmaakt van de verenigingsnaam wordt deze tussen haakjes geplaatst.

Het jaar van einde is ofwel het jaar van formele ontbinding ofwel het laatste jaar waarin een spoor teruggevonden is. Bij de nog actieve verenigingen is xx aangeduid.

Het kan gebeuren dat een vereniging jarenlang inactief was, maar als ze op papier bleef bestaan is er geen onderbreking aangeduid. Was er wel een formele herstichting dan wordt de vereniging twee maal vermeld.
Een * bij oprichting betekent gevolg van een fusie en een * bij einde betekend gevolgd door een fusie. Bij sommige studentenverenigingen en bij de (enige) militaire vereniging staat een ** bij oprichting wat betekent dat de datum van aansluiting bij de Bond vermeld wordt, ofschoon de vereniging voordien reeds actief was. Het teken *** bij einde wil zeggen dat de vereniging nog bestaat, maar niet meer aangesloten is.

De lijst bevat ook de stamnummers, wat geen gemakkelijke zaak was.

Vanaf 1904 gaf de Bond aan iedere club een numéro de course. De in 1904 nog bestaande verenigingen die in 1887 de Bond stichtten kregen de nummers 1 t/m 10 volgens alfabetische orde (waardoor Sport Gent het nummer 7 had). De acht verenigingen die tussen 1887 en 1904 opgericht waren kregen de nummers 11 t/m 18 in volgorde van aansluiting. Zij die na 1904 aansloten kregen de nummers 19 en volgende. Wanneer een club ontbonden werd kreeg de eerst volgende aansluitende club het vrij gekomen nummer.

Vanaf 1948 gebruikte men stamnummers, die in volgorde van stichting, ongeacht het jaar van aansluiting, aan de toen nog bestaande clubs werden toegekend. Sport Gent bekwam toen het nummer 12. Tot 1965 werden de nummers 19 t/m 25 veranderd na wegvallen van een vereniging. Zo had Hoei eerst 20 en dan 19, Triton 21 en 19, Beringen 22 en 21, Rubo 23 en 22, en ARV 25 en 23. Pas vanaf 1965 werden een eens toegekende nummer niet meer veranderd of hergebruikt. De stamnummers 1 t/m 18 en 26 t/m 46 zijn dus steeds aan de zelfde vereniging toegekend geweest. We vermelden de reeds lang in onbruik zijnde wedstrijdnummers niet en de stamnummers enkel zoals ze het laatst werden toegekend. Als dit nummer nadien aan een andere vereniging toekwam wordt het tussen haakjes vermeld.

De verenigingen zijn geografisch gegroepeerd.

Twee discussiepunten wezen nog aangestipt. Het geval Union Nautique Oostende (1902-1911) kan men interpreteren als een nieuwe vereniging die eerst afsplitst van en dan fusioneert met de oude vereniging (met name KRSNO), dan wel een (tijdelijke) naamverandering van de oude vereniging. We hebben geopteerd voor de tweede interpretatie. Vandaar dat die vereniging niet vermeld is op de lijst. Een andere vraag is of RARC-KAWV een nieuwe vereniging is door fusie in 1989 van RARC en KAWV dan wel of KAWV opgeslorpt werd door RARC. Vermits RARC-KAWV zelf het stichtingsjaar en het stamnummer van RARC gebruikt, kozen we de tweede interpretatie.

Nr Naam Oprichting Einde
Brussel    
3 R Sport Nautique Brussel 1865 xx
8SR Union Nautique Brussel 1874 xx
10 SR Cercle des Régates Brussel 1878 xx
-- Rowing Club Brussel 1898 1906
16 Sport Nautique Universitaire Brussel 1909 xx
-- Sporting Club de l'Adminstration Communale Brussel 1938 1946
24 Veteran Scullers and Oarsmen of Belgium (Brussel) 1960 1982
34 Watersport Universiteit Brussel 1977 1984
35 Association Sportive des écoles de ville Brussel 1977 1987
40 Akhenaton Roei-School (Brussel) 1997 xx
Vlaams-Brabant    
9 Roeivereniging Nautilus Vilvoorde 1875 xx
-- Cercle de l'Aviron et de la Voile Vilvoorde 1910 1914
-- Club Nautique Leuven 1877 1892
-- Boating Club Leuven 1879 vóór 1887
-- Sport Nautique Leuven (1) 1903 1912
-- Sport Nautique Leuven (2) 1920 1933
14 Union Nauitique Universitaire Leuven 1908 1975
(19) Club Nautique Halle 1932 1949
--Rowing & Swimming Club Halle 1932 1940
Antwerpen    
--Nationale Regatta Antwerpen 1858 1878*
--Union Club Antwerpen 1861 1878*
--Sport Antwerpen 1876 1878*
11 R Sport Nautique Antwerpen 1878* 1989*
-- R Yacht Club de Belgique (Antwerpen) 1890 1933
17 R Antwerp Rowing Club – K Antwerpse Watersport Ver. 1910 xx
23 Antwerpse Roeivereniging 1945 xx
41 Roei-Indoor 'The Finish' (Antwerpen) 2001 2006
--Sport Nautique Mechelen (1) 1887 1898
18 Sport Nautique Mechelen (2) 1930 1950
22 Rupelboekaniers (Niel) 1945 1957
31 Roeivereniging Rupel (Willebroek) 1971 1981
36 TRT Hazewinkel (Willebroek) 1978 xx
Limburg    
21 Beringen Rowing Club 1941 kort na 1962
(24) Hasselt Yachting Club 1952 1962
Oost-Vlaanderen    
-- Sociéte des Régates Gent 1846 na 1865
5 KR Club Gent 1871 xx
12 KR Sport Gent 1883 xx
--Régates Gantoises (1) 1885 1894
--Régates Gantoises (2) 1906 1914
--Rowing Club Gent 1890 1894
25 Gentse Roei- en Sportvereniging 1965 xx
29 Gentse Universitaire Sportbond 1969** 1976
37 Vereniging Veteranen Roeiers (Gent) 1979 xx
42Studentenroeien Gent 2005 xx
--Sport Nautique Aalst 1880 vóór 1887
--Club Nautique Dendermonde 1887 1893
--Roeivereniging 'Water en Wind' Lokeren 1888 1893
19 Roeiclub 'Triton' Geraardsbergen 1938 1975
West-Vlaanderen    
6 K Roei- en Nautische Sport Oostende 1871 xx
20 Federale Bondsploeg Zeemacht (Oostende) 1956** 1973
4 KR Brugge 1869 xx
-- Rowing Club Brugge 1913 1914
33 Brugse Trimm- en Roeiclub 1976 xx
39 Canal (Roeselare) 1987 1992
--Sport Nautique Kortrijk (1) 1883 1893
--Sport Nautique Kortrijk (2) 1904 1906
--Rowing Club Menen 1887 1893
26 Ieperse Roei- en Watersportvereniging 1965 1983
Henegouwen    
--Cercle des Régates Saint-Ghislain 1890 1894
--Cercle Nautique Mons 1878 1921
(25) Cercle des Sports de la Faculté Polytechnique Mons 1956 1962
--Sport-Club Doornik vóór 1881 kort na 1891
15 R Club Nautique Doornik 1908 xx
28 Sport Nautique Equitisme Football (Seneffe) 1969 1974
32 Club d'Aviron 'les 3 Y' (Seneffe) 1973 xx
30 Association Culturelle et Sportive Manage 1970 1988
Namen    
2 R Club NautiqueSambre et Meuse (Namen) 1862 xx
38 Club Nautique Namurois d'Aviron 1986 1997
13 R Cercle Nautique Dinant 1899 xx
--Anseremme Rowing Club 1877 vóór 1887
Luik    
1 R Sport Nautique de la Meuse (Luik) 1860 xx
7 SR Union Nautique Luik 1873 xx
27 R Cercle Athlétisme des Etudiants Luik 1966** xx
--Sport Nautique Seraing 1899 1900
--Cercle Nautique Ougrée 1908 1914
--Cercle Nautique Wallonia (Herstal) 1929 1933
--Club Nautique Spa 1891 1914
--Cercle Nautique de la Basse-Meuse (Visé) 1891 1898
(19) Sport Nautique Hoei    

Enkele vaststellingen:

 • er hebben 75 roeiverenigingen bestaan (waarbij de vier die ontbonden en nadien hersticht werden één maal geteld werden)
 • daarvan 44 Vlaamse, 21 Waalse en 10 Brusselse. In Waals-Brabant en Luxemburg is er nooit een roeivereniging geweest. Nu zijn er geen meer in Limburg.
 • in 33 verschillende steden hebben er ooit roeiverenigingen bestaan - nu zijn er nog op amper 12 plaatsen roeiverenigingen
 • 6 verenigingen waren reeds vóór de stichting van de Roeibond in 1887 ontbonden of gefusioneerd
 • 36 verenigingen waren vóór 1900 opgericht, waarvan er 12 nu nog bestaan
 • tussen 1900 en de eerste wereldoorlog werden er nog 8 opgericht, waarvan er nu nog 3 bestaan
 • in het interbellum waren er slechts 6 nieuwe verenigingen die alle inmiddels ontbonden zijn
 • 25 verenigingen dateren van na 1940, waarvan er nog 10 bestaan. Van 1940 tot 1965 waren er 7 nieuwe verenigingen, tussen 1965 en 1980 liefst 13 en na 1980 nog 5
 • er zijn 42 stamnummers terwijl 46 verenigingen er een gehad hebben
174_001.jpg

Koninklijke Roeivereniging Sport Gent vzw

Kanodreef 1, 9000 Gent - Belgium

KBO nummer: 0407597265

RPR Gent, afdeling Gent

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IBAN: BE 08 0682 0620 1213 (BIC: GKCCBEBB)