Lid worden

Lid worden van de Koninklijke Roeivereniging Sport Gent

Niet enkel actieve roeiers zijn lid van KRSG. Iedereen die, op welke wijze ook, de roeivereniging wil steunen kan lid worden. Trouwens, vele roeiers die stoppen blijven lid en sommigen blijven ons jarenlang trouw. We hebben meer dan 110 leden die meer dan 25 jaar lid zijn en 17 leden die meer dan 50 jaar lid zijn.

Ben je een regelmatige bezoeker van ons lokaal, dan verwachten we dat je sympathisant wordt. Het lidgeld bedraagt 16 euro. Je hebt geen stemrecht op de algemene vergadering, maar je wordt wel uitgenodigd op alle evenementen en je ontvangt al onze berichten en publicaties, inbegrepen het Jaarboek.

Wil je af en toe meehelpen, dan wordt je beschermlid. Het lidgeld bedraagt 32 euro. Als je effectief meehelpt, ben je daarmee verzekerd voor eventuele schadegevallen (als aansprakelijke én als slachtoffer). Als volwaardig lid heb je stemrecht op de algemene vergadering vanaf het jaar dat je 18 wordt.

Werkende leden zijn beschermleden die zich verder willen engageren. Zij kunnen verkozen worden tot bestuurslid. Het lidgeld bedraagt 50 euro.  Betaal je 140 euro of meer, dan ben je erelid.

Als roeier zijn er drie mogelijkheden.

Tot en met het jaar dat je 14 wordt, ben je jeugdroeier en betaal je 170 euro. Vanaf het jaar dat je 15 wordt, ben je ofwel (competitie)roeier ofwel recreatieroeier. In beide gevallen is het lidgeld 185 euro. Naast wat geldt voor beschermleden, is daar inbegrepen de kosten van de specifieke verzekering en de licentie (aansluiting bij de Vlaamse Roeiliga) en het gebruik van de roeiboten en ander materiaal, uiteraard onder toezicht van de coaches. Vanaf het jaar dat je 18 wordt, heb je als roeier statutair de zelfde rechten als een werkend lid.

Het lidgeld van eenieder geldt per kalenderjaar. Bij aansluiting vanaf 1 december, geldt het lidgeld tot het einde van het daaropvolgend jaar.

Voor roeiende leden zijn er twee mogelijkheden tot vermindering:
1° vanaf het tweede roeiend lid van hetzelfde gezin heb je 10 % korting
2° bij aansluiting na 1 juli betaal je 102 euro als jeugdroeier en 111 euro als competitie- of recreatieroeier.
Samenvattend bedragen de lidgelden voor 2017:

soort

voor 1 juli

van 1 juli tot 30 november

sympathisant

16 €

16 €

beschermlid

32 €

32 €

werkend lid

50 €

50 €

erelid

vanaf 140 €

vanaf 140 €

jeugdroeier

170 €

102 €

vanaf tweede gezinslid

153 €

92 €

roeier

185 €

111 €

vanaf tweede gezinslid

167 €

100 €

recreatieroeier

185 €

111 €

vanaf tweede gezinslid

167 €

100 €