Het Belgisch roeien tijdens de tweede wereldoorlog

Het Belgisch roeien tijdens de tweede wereldoorlog

Waar tijdens de eerste wereldoorlog alle roeiactiviteiten stil gelegd waren, werd tijdens de tweede wereldoorlog de roeisport toch zo goed mogelijk beoefend, wat mag blijken uit dit overzicht.

Tot 10 mei 1940, dag van de Duitse inval in België, gingen de wedstrijden normaal door. Zo had nog op 2 mei 1940, Hemelvaartdag, de toen belangrijkste wedstrijd van het jaar plaats, de regatta van Terdonk (op het kanaal Gent-Terneuzen). De publieke belangstelling en het niveau van de roeiers hadden wel duidelijk te lijden onder het feit dat sinds september 1939 de meeste jonge mannen gemobiliseerd waren.

Door de inval werden alle sportactiviteiten uiteraard stil gelegd. Niet alleen waren de roeiers, trainers en bestuurslui krijgsgevangen of civiele vluchteling, maar waren ook heel wat botenloodsen van roeiverenigingen zwaar beschadigd of vernield door de gevechten, ondermeer in Oostende, Brugge, Antwerpen, Mechelen en Brussel. Pas op 1 december 1940 werd voor het eerst weer een bestuursvergadering van de Belgische Roeibond gehouden.

Dit belette niet dat in de zomer van 1940 lokaal al wat activiteiten hernomen werden. Er werd in Gent zelfs een wedstrijd gehouden, met name de 'match'. Sinds 1930 greep er immers jaarlijks in september een wedstrijd plaats op de Brugse Vaart te Mariakerke tussen de achten van Club en Sport Gent. Ook in 1940 werd deze toch gehouden, zij het over een ingekorte afstand (900 meter in plaats van 2.350 meter). Club Gent, dat in 1939 voor het eerst in 18 jaar Belgisch kampioen geworden was, won.

Op 26 april 1941 besliste het bestuur van de Belgische Roeibond dat officiële wedstrijden konden gehouden worden, mits een hele reeks beperkingen. Zo werd de afstand terug gebracht tot 1.000 meter, mochten er geen schiftingen zijn, waren jeugdwedstrijden geen snelheidswedstrijden maar behendigheidswedstrijden, waren er vooraf medische controles, mochten geen bekers uitgereikt worden, enz.

Ook werd er beslist om in de plaats van de Belgische Kampioenschappen Federale Kampioenschappen te houden. In 1941 grepen die plaats op 3 augustus in Brussel. De match Club-Sport, die een eigen organisatiecomité had en dus niet gebonden was door de regels van de Roeibond, werd op 6 september 1941 geroeid over 1.500 meter.

De wedstrijdkalender van 1942 voorzag slechts 7 regattas. Die van Terdonk werd verplaatst naar Langerbrugge (dichter bij Gent). De federale kampioenschappen hadden op 19 juli plaats, opnieuw in Brussel.

Op 21 februari 1943 werd beslist dat seniorwedstrijden mochten doorgaan over 1.500 meter. Op 10 juli 1943 werd beslist dat iedere roeivereniging met Belgische kampioenen twee ervan zou aanduiden op een aan het Olympisch Comité te bezorgen lijst om te verhinderen dat deze zouden opgeëist worden voor de tewerkstelling in Duitsland.

De federale kampioenschappen grepen plaats op 25 juli 1943 te Gent (Meulestede) in een organisatie van Sport Gent. Deze wedstrijden zijn dan ook meegerekend in de telling van de regatta van Sport Gent. De wedstrijden werden door een luchtalarm onderbroken, wat niet belette dat op tien minuten na het uurrooster werd gerespecteerd. Het was dan ook een organisatie van de Sport...

Op 24 oktober 1943 hield de Roeibond een geheime buitengewone algemene vergadering waarbij beslist werd iedereen uit te sluiten die zou meedoen aan een niet door de Roeibond georganiseerde wedstrijd. Dit was om te verhinderen dat roeiwedstrijden zouden georganiseerd worden door het Sportcommissariaat, een orgaan van de collaborende administratie.

Op 19 april 1944 werd beslist alle roeiwedstrijden op te schorten, gelet op het toenemend gevaar door de intense bombardementen en de transportmoeilijkheden. Dit belette niet dat het roeiverenigingen vrijstond, op eigen risico, intieme regatta te houden. Sport Gent heeft zo nog drie wedstrijden georganiseerd, de laatste op 20 augustus 1944, amper twee weken voor de bevrijding.

Pas in de zomer van 1945, na het definitief einde van de oorlog, werden er opnieuw wedstrijden gehouden, met ondermeer op 22 juli 1945 de regatta in Meulestede, gezamenlijk door Club en Sport Gent georganiseerd. Op 15 september 1945 werd ook de match opnieuw gehouden (helaas gewonnen door Club).

Vanaf 1946 was het roeiseizoen opnieuw volwaardig met ondermeer het hervatten van de regatta van Terdonk en de Belgische Kampioenschappen.

Koninklijke Roeivereniging Sport Gent vzw

Kanodreef 1, 9000 Gent - Belgium

KBO nummer: 0407597265

RPR Gent, afdeling Gent

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IBAN: BE 08 0682 0620 1213 (BIC: GKCCBEBB)