De Oost-Vlaamse roeiclubs

De Oost-Vlaamse roeiclubs

1846

Reeds in 1846 werd in Gent een watersportvereniging gesticht, de 'Société des Régates', die zowel de zeil- als de roeisport beoefende. Hetzelfde jaar hield ze reeds een roeiwedstrijd, die kaderde in de toen pas opgestarte Gentse Feesten. In 1851 werd een clublokaal aan het Handelsdok gebouwd. Alhoewel de vereniging vooral focuste op haar 'Venetiaanse Waterfeesten' organiseerde ze zeker tot in 1865 geregeld roeiwedstrijden. Hoe en waarom deze vereniging verdween weten we (nog) niet.

1871

Enkele jaren later wordt Club Gent gesticht. Deze vereniging is de eerste drie jaar gevestigd in de Vledermuis, een 'guingette' aan de Bijlokekaai (thans de Henleykaai), vervolgens aan de Waldamkaai, tot er in 1890 aan de Henleykaai een eigen loods gebouwd werd (een 300 meter verder stad uitwaarts van de Vledermuis). Ze blijft er tot in 1961, het jaar waarin het huidige lokaal aan de Watersportbaan in gebruik wordt genomen. Op te merken valt dat Club Gent aanvankelijk zwart en wit als kleuren had. Pas in 1893 werd de volledig witte uitrusting voorzien van een rood randje, maar het is wachten tot in 1908 vooraleer de verenigingsvlag rood en wit gekleurd werd.

1880

In 1880 wordt er in Aalst een roeivereniging opgericht onder de naam Sport Nautique. Na enkele jaren verdwijnt deze vereniging reeds want bij de stichting van de Belgische Roeibond in 1887 is er geen sprake meer van.

1883

In 1883 volgt de stichting van Sport Gent. Ook Sport Gent vestigt zich eerst in de Vledermuis, huurt vervolgens een loods aan de Kleine Huidevettershoek en dan een jaar aan de Lindenlei. In 1888 wordt een loods aan de Eindewere (waar toen aan de achterkant de Leie liep) betrokken. In 1906 werd de loods aangekocht en het volgende jaar vervangen door een nieuwe, waar Sport Gent bleef tot in 1961 het huidige lokaal aan de (in 1955 aangelegde) Watersportbaan in gebruik genomen werd.

1885

Amper twee jaar later, in 1885, werd een derde roeivereniging in Gent opgericht, de 'R?gates Gantoises'. Haar loods was gelegen aan de Elyzeese Velden. Na aanvankelijke successen (vooral in 1890) ging deze vereniging door onderlinge twisten ten onder en verdween in 1894. In 1906 werd ze echter opnieuw opgericht, met andere bestuurders en met gebruik van de Vlaamse naam Gentsche Regatten. Ze vestigde zich toen aan de Martelaarslaan (waar toen de Leie achter liep), dichtbij de loods van Sport Gent. Haar uitslagen waren redelijk goed, maar beduidend minder dan Club en Sport. Na de eerste wereldoorlog werden de activiteiten niet hernomen.

1887

In 1887 werd in Dendermonde een roeivereniging gesticht onder de naam Club Nautique. Reeds in 1894 werden de activiteiten aldaar gestaakt. In 1955 was er wel een poging van de plaatselijk Yachtclub om met roeien te starten, maar blijkbaar is dat niet gelukt.

1888

In 1888 werd in Lokeren de 'Roeivereeniging Water en Wind' gesticht. Het opmerkelijke was de Nederlandstalige naam. Pas vijftig jaar later zou er nog eens een Vlaamse roeiclub met een Nederlandstalige naam opgericht worden en pas in 1959 werd voor het eerst een Vlaamse club met Franse naam vernederlandst (KR Brugge). Maar ook in Lokeren was 1894 een fataal jaar, want van dan af was er geen Water en Wind meer.

1890

In 1890 ging in Gent ging een vierde roeivereniging van start, met name Rowing Club de Gand. Als enige vestigde zij zich niet aan de Leie, maar aan de Schelde, meer bepaald aan Ter Platen. Deze roeiclub had meteen een denderend succes en was reeds in 1891 de vijfde beste club in België (Sport Gent werd dat jaar zesde). Maar het ging even snel bergaf en reeds in 1894 (een verduiveld jaar blijkbaar) hield Rowing Club het voor bekeken. Een van hun bestuursleden was Jacques Haller (grootvader), die later bij Club Gent zeer verdienstelijk was.

1938

Er werden tussen 1880 en 1890 maar liefst zes roeiverenigingen in Oost-Vlaanderen opgericht (waarvan enkel Sport Gent is blijven bestaan), en dan is het bijna vijftig jaar wachten op een nieuwe roeivereniging. In 1938 wordt in Geraardsbergen de Roeiclub Triton gesticht. Deze vereniging bleef op competitief vlak een onopvallende middenmoter tot zij in 1975 verdween. Vanaf toen was het Oost-Vlaamse roeien opnieuw beperkt tot Gent.

1965

In 1965 ontstaat er heibel in Club Gent, waardoor een groot aantal leden zich afscheuren en na een mislukte poging om bij Sport Gent aan te sluiten, de Gentse Roei- en Sportvereniging oprichten. De erkenning door de Roeibond verliep niet van een leien dakje, zodat de 'Gentse Rebellen Sociëteit', zoals de GRS toen lachend genoemd werd, het eerste jaar op papier een afdeling was van Sport Nautique Antwerpen (in 1989 deel van de fusieclub RARC-KAWV) en moest roeien onder de Antwerpse kleuren. Daarna koos de GRS de zwart-witte kleuren. De GRS vond eerst onderdak in een gebouwtje aan de Leiearm van Ekkergem die de Watersportbaan kruist, met adres Aan de Bocht, tot in 1984 het huidige lokaal aan de overkant (Vissersdijk) kon gebouwd worden.

1969

In 1969 werd de Gentse Universitaire Sportbond als afzonderlijke roeivereniging erkend. Voordien was er bij gelegenheid wel een universitaire roeiploeg maar enkel met leden van bestaande verenigingen. Er werd gebruik gemaakt van de lokalen van Sport Gent. De activiteiten werden gestaakt in 1976 (bij gebrek aan leden).

1979

Van 1960 tot 1982 bestond er een roeivereniging voor veteranen, die in Brussel was gevestigd onder de naam Veteran Scullers and Oarsmen of Belgium. In 1979 beslisten de Vlamingen een eigen vereniging op te richten onder de naam 'Vlaamse Veteranen Roeiers'. Deze werd te Gent gevestigd, in het lokaal van GRS. In 1984 werd de naam veranderd in Vereniging Veteranen Roeiers met behoud van het letterwoord VVR. In 1985 werd het lokaal overgebracht naar dat van Club Gent, maar in 2002 werd er terug naar het GRS lokaal verhuisd, waar een eigen loods gebouwd werd.

2005

Vanaf het najaar 2004 roeien Gentse studenten opnieuw in eigen verband, wat begin 2005 aanleiding gaf tot een nieuwe vereneniging onder de naam Studentenroeien Gent (SRG). Deze vereniging heeft geen eigen lokaal en maakt gebruik van zowel de installaties van VVR/GRS als van Club Gent. In 2006 werd de vereniging opgenomen in de Vlaamse Roeiliga.

2005

Nog in 2005 ontstond er voor het eerst in dertig jaar enig Oost-Vlaams roeiactiviteit buiten Gent. De dorpsgemeenschappen van Eine en Ename beslisten immers om jaarlijks een roeiwedstrijd op de Schelde te houden. De trainingen gaan door met begeleiding en materiaal van Club Gent. In 2005 was er een wedstrijd tussen herenachten, in 2006 werd dit uitgebreid met een wedstrijd tussen dames vieren. Vooralsnog geen nieuwe roeivereniging, maar zeker het vermelden waard. Oost-Vlaanderen heeft dus dertien roeiverenigingen gekend, waarvan acht in Gent. Slechts vijf ervan (alle Gentse) bestaan nog, maar ze zijn gelukkig nog allemaal springlevend en toonaangevend voor de Belgische roeisport.

Koninklijke Roeivereniging Sport Gent vzw

Kanodreef 1, 9000 Gent - Belgium

KBO nummer: 0407597265

RPR Gent, afdeling Gent

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IBAN: BE 08 0682 0620 1213 (BIC: GKCCBEBB)